SBOBET ทีเร็กซ์ดึงโค้ชหรั่งอบรม 6 ต.ค.นี้

SBOBET

SBOBET “เดอะทีเร็กซ์”ขอนแก่น เอฟซี จับมือร่วมกับสาขาธุรกิจกีฬาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ดึง”โค้ชหรั่ง”ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน เป็นวิทยากรอบรมกีฬากับธุรกิจในยุคดิจิตอล กรณีศึกษากีฬาฟุตบอลฯ 6 ต.ค นี้

สโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ร่วมกับสาขาธุรกิจกีฬา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จัดให้มีการอบรมกีฬากับธุรกิจในยุคดิจิตอล กรณีศึกษากีฬาฟุตบอล พร้อมทั้งการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนฟุตบอลชั้นสูง จากวิทยากรเกียรติยศ “โค้ชหรั่ง”ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน ในวันที่ 6 ต.ค 58 เวลา 9.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

แทงบอลออนไลน์ “โค้ชเฒ่า”สถิติ แพงมา ผู้ช่วยโค้ชขอนแก่น เอฟซี เผยว่า “ต้องขอขอบคุณท่านดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้อบรมกีฬากับธุรกิจในยุคดิจิตอล กรณีศึกษากีฬาฟุตบอล ซึ่งถือเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการทั่วประเทศ โดยเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายแน่นอน”